İnsanların yaladıkları çevreye, inandıkları dine göre yaşayış biçimleri değişiklik göstermektedir. İnsanlar bulundukları toplulukların geleneklerini, göreneklerini alırlar ve bunları sürdürme eğiliminde olurlar. Her toplumda uyulması gereken kurallar ve adet olan gelenekler vardır. Çocuklarda sünnet geleneği de çok eskilerden kalmadır. Sünnet birçok toplulukta bulunmaktadır. Bazıları dinin bir gereği olarak yapmakta bazıları ise gelenek olduğu için yapmaktadır. Yapılan araştırmalar sünnet işleminin faydalı olduğunu ortaya koymaktadır.

 1. Sünnet Nedir?

Sünnet operasyonu, erkek çocuklarında penis başını kaplayan üst derinin bir kısmının kesilmesidir. Bu işlemin yapılmasının nedeni bazı toplumlarda dinin bir gereği olmasıdır. Bazı toplumlarda ise sadece gelenekler dâhilinde yapılmaktadır. Sünnet operasyonunun yapılması çok uzun sürmemektedir. Çocukların kendi aralarında sünnet hikâyeleri anlatmaları bazı çocukların sünnetten korkmasına neden olmaktadır. Ama aslındacerrahi sünnet çocuklara çok acı vermez. Tabi bunun yapılma zamanı da önemlidir. Sünnetin çocuklar üzerinde kötü etkiler uyandırmaması için sünnetle ilgili önceden çocukların bilgilendirilmesi gerekir. İlk olarak sünnetin ne olduğunu sizden doğru bir şekilde duymasının faydası olacaktır. Aksi halde arkadaşlarından duydukları çocukların bilinçaltını kötü etkilemekte ve sünnetten korkmalarına neden olmaktadır.

 1. Sünnet Nasıl Olur?

Sünnet işlemi çocukların üzerinde ciddi travmalar yaratabilecek bir işlemdir. Bu nedenle hafife alınmaması gerekir. Sünnetin hastane ortamında uygun şartlarda yapılması şarttır. Sünnet operasyonu çocukların üzerinde stres yaratmaktadır. Çocuk başına tam olarak nelerin geleceğini bilmediğinden bu operasyona kuşkuyla bakar ve korkar. Sünnetin yapılma şekli bu nedenle önemlidir. Çocukları korkutmayacak şekilde yapılması gerekir. Sünnet operasyonunun bölgesel anestezi ile değil de genel anestezi ile yapılması çocukların psikolojisi bakımdan daha iyi olacaktır.  Çünkü operasyonun yapılması sırasında çocuk çok fazla kasılacak ve stres yaşayacaktır. Fakat işlemin yapılış anına tanık olmazsa ileride sünnetle ilgili travmatik yaşantıları daha az olacaktır. Böylelikle sünnet çocuklar için korku dolu anı olarak kalmayacaktır. Çocuklara genel anestezi uygulanarak sünnet yapılacaksa anesteziyi mutlaka anestezi uzmanının yapması gerekir. Ne kadar doz verileceğini en iyi anestezi uzmanı ayarlar. Ve çocuğun anesteziye karşı bir alerjik durumu olup olmadığı araştırılmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda çocuk için genel anestezinin sakıncası yoksa sünnet bu şekilde yapılabilir. Sünnet işleminin yapılması oldukça ciddi bir işlemdir. Hangi kısmın ne kadar kesileceğinin oldukça önemi vardır. Bu nedenle sünnetin uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Ayrıca çok temiz şartlarda yapılması ve kullanılan aletlerin temiz olması da önemlidir.

 

Günümüzde çok fazla kalmasa da eskiden çocuklar hastaneye götürülmeden sünnet ettiriliyordu. Doktorlar evlere çağırılıyordu. Fakat bu uygulamanın ne kadar doğru olduğunun tartışılması gerekir. Çünkü evde sağlanacak ortamın temizliği hastanedeki gibi olmayacaktır. Ve sünnet işleminin başarılı olabilmesi için çocukların mikrop kapmaması ve enfeksiyon geçirmemesi gerekir. Bunların olmaması için sünnet mutlaka hastanede yapılmalıdır. Hastanede uygulanan kampanyalar ile sünnet fiyatları oldukça uygun hale gelmiştir. Sünnet İzmir hastanelerinde uygun fiyatlarla yapılmaktadır. Sünnet eskiden beri sürdürülen ve hala devam eden bir gelenektir. Bu nedenle hastanelerin çoğunda sünnet operasyonu için uzman hekimler bulundurulmakta ve bu işlemin sorumluluğu en iyi şekilde alınmaktadır. Sünnet İzmir hastanelerinde uzman doktorlar tarafından en iyi şekilde yapılmaktadır. Sünnet İzmir hastanelerinde çocukların psikolojilerine zarar vermeden yapılmaktadır.

 1. Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır?

Sünnet operasyonunun yapılma zamanı oldukça önemlidir. Sünnet çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bir operasyondur. Çocukluk döneminde geçirilen yaşantılar ilerideki kişilik özeliklerini etkilemektedir. Bu nedenle çocukların yaşantılarına ailelerin oldukça önem vermesi gerekir. Çocukların sünnet edilmesindeki en uygun dönemler 2 yaş öncesi ve 6 yaş sonrasıdır. Araştırmalar en uygun ve sağlıklı dönemin 2 yaş öncesi dönem olduğunu göstermektedir. 2 yaştan önce yapılan sünnet operasyonuna yenidoğan sünneti denilmektedir. Bu yaşta çocukların sinirleri çok fazla gelişmediğinden acı duyma oranı çok düşüktür. Ve bu dönem en hızlı gelişim dönemlerinden birisi odluğundan bebeğin kendini toparlaması ve iyileşmesi kısa sürecektir. Çocuklarda sünnet 2 yaşından önce yapılmadıysa sünnetin 6 yaşından sonra yapılması gerekir. Çünkü 2-6 yaş arasında çocuğun yaşadığı gelişim döneminde bazı korkuları vardır. Bu korku cinsel organını kaybetme korkusudur. Bu nedenle bu dönemde çocuklara sünnet yaptırırsanız bu durum onu kötü yönde etkileyecektir. Yapılan bilimsel araştırmalar çocuklarda sünnet yaşının 2 yaşından önce yapılmadıysa 6 yaşından sonra olması gerektiğini göstermektedir. Ailelerin bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerekir. Çocukların psikolojilerini hafife almamalı ve bu dönemde geçirdikleri yaşantıların ileride onların kişilik özelliklerini belirlediğini unutmamalılardır. Sünnet operasyonu yapılmadan önce anne ve babaların bu konuyla ilgili geniş araştırmalar yapmaları gerekir. Ve çocuklarının hangi dönemde olduğunu iyi bilmeleri ve bu dönemlerde onların ne gibi işlemler yapacaklarının farkında olmaları gerekir. Çocuk eğitiminde bu dönemlerin getirdiği özellikleri bilmek oldukça önemlidir. Anne babaların çocuklarını sünnet ettirmek istedikleri yaş aralığının uygun olup olmadığını iyi sorgulamaları gerekir. Bu çocukların psikolojisi açısından önemlidir.

 

 

Yapılan bazı bilimsel araştırmalar çocukların azı yaş aralıklarında neler yaptıklarını ve bunların de ne gibi sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.

 1. Bilim Adamlarının Gelişim Dönemleri Üzerine Yaptığı Çıkarımlar

Bazı bilim adamları çocukların gelişim dönemlerini kapsamlı olarak incelemiştir. Ve belirli yaş aralıklarına göre çocuklarda görülen bazı özellikleri saptamışlardır. Bu özelliklerin ileride onların kişiliklerini belirleyeceğini öne sürmüşlerdir. Bu konuda öne çıkan kuramcılardan birisi Freud’dur. Kişilik gelişimini belli dönemlere ayırmıştır.

 • Freud Gelişim Kuramı
 • Oral Dönem (0-1,5 yaş aralığı)

Bu dönemdeki çocukların davranışları refleks halindedir. Çocukların odak noktası ağızdır. Ve emme üzerine odaklıdırlar. Çünkü bu dönemde bebekler sürekli annelerini emerler. Bu nedenle de ellerine geçen her şeyi ağızlarına alırlar ve bu şekilde tanımaya çalışırlar. Emme davranışının engellenmesi ya da emme davranışına aşırı düşkünlük gösterilmesi çocukların bu döneme saplantılı kalmalarına neden olabilir. Bu da ileride çocukların kişiliklerini etkiler. Bu döneme saplantılı kanla bireylerde sigara ve alkol kullanımının olduğu görülmektedir. Bu döneme saplantılı kalan bireyler tırnak yeme, sakız çiğneme davranışlarını sık olarak gösterirler.

 • Anal Dönem(1,5-3 yaş aralığı)

Bu dönemde çocukların tuvalet eğitimi başlamalıdır. Çocukların anüs kasları gelişmeye başlar ve tuvaletlerini tutabilecek hale gelirler. Çocukların öz denetim becerileri bu dönem atılmaktadır. Bu dönemin en önemli özelliği tuvalet eğitimidir. Tuvalet eğitiminde çocuğun çevresiyle etkileşimi çok önemlidir. Çevreden gelecek uyarıcılar çocuğu kötü etkileyecek şekilde olmamalıdır. Bu dönemde çocuklara çok sıkı, disiplinli ve cezalandırıcı tuvalet eğitimi vermek sakıncalıdır. Çocukların bu döneme saplantılı kalmalarına neden olabilir. Aynı şekilde çocuklara çok ilgisiz fazla hoşgörülü tuvalet eğitimi vermekte yanlıştır. Çok ilgisiz tuvalet eğitimi de çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Çok hoşgörülü olan tuvalet eğitimi çocukların bu döneme saplantılı kalmalarına neden olabilir. Anne babaların tuvalet eğitiminde çok katı ve otoriter olması durumunda çocuk ileride bu dönemde geçirdiği yaşantılar yüzünden aşırı inatçı, aşırı düzenli, cimri, aşırı titiz olabilmektedir. Anne babaların tuvalet eğitiminde çok hoşgörülü ve vurdumduymaz davranması ise ileride çocukların dağınık, savurgan, yıkıcı olmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle tuvalet eğitimi önemsenmeli ve anne babalar ne çok otoriter ne de çok hoşgörülü davranmalıdır. İkisinin ortasını bulmalı ve çocuğa iyi bir tuvalet eğitimi vermelidir. Aksi halde bu dönemdeki yaşantılar çocuk üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bunların olmaması için anne babaların bu dönemlerde çocuklarına karşı davranışlarına çok fazla dikkat etmesi gerekir. Onların eğitimini önemsemeleri ve davranışlarınızı buna göre şekillendirmelisiniz.

 

 • Fallik Dönem(3-6 yaş aralığı)

Çocukların bu dönemde cinsel organlarına olan merakları artmaya başlar. Ve kendi cinsel organlarını tanımaya başlarlar. Kız ve erkekler aralarındaki cinsel farklılığı fark etmeye başlarlar. Çocuklar bu dönemde karşı cinsten olan kişilerle fazla iyi bir iletişim içinde olmazlar. Kız çocuklar daha çok babalarına yatkın erkek çocuklar ise annelerine yatkın olur. Erkek çocuklar annelerine aşırı düşkünlük gösterirler ve babalarını kıskanırlar. Erkek çocuklar annelerine karşı olan yakınlıklarından dolayı babalarından çekinirler ve babalarının kendisini cezalandıracağını düşünürler. Bu içgüdüsel bir düşüncedir. Bu nedenle de babalarının cinsel organına zarar vereceği düşüncesi oluşur. Bu dönemde çocukların sünnet edilmesi bu nedenle sakıncalıdır. Çocuklar zaten odipus sendromu yani cinsel organını kaybetme korkusu yaşarlar. Bu şekilde bir korku yaşarken çocukların sünnet edilmesi sakıncalı bir durumdur. Bu dönemin getirdiği özellikler nedeniyle uzmanlar bu yaş aralığında sünneti uygun bulmamaktadırlar. Bu dönemdeki kötü yaşantıları sonucunda çocuklar ileriki yıllarda kendilerine uygun cinsiyet rollerini gerektiği gibi yerine getiremeyebilirler. Dönemin özelliklerine anne babaların dikkat etmesi ve buna uygun davranışlarda bulunması gerekir. Çevredekilerin çocuklara karşı olumsuz davranışları çocukları oldukça fazla etkileyecektir. Erkek çocuklarda olduğu gibi bu dönemde kız çocuklarında da cinsel organını kaybetme korkusu gelişir. Kızların bu korkusuna elektra karmaşası denilmektedir. Kız çocukları da bu dönemde babalarına oldukça düşkün olurlar. Annelerini biraz dışlarlar ve daha çok babalarıyla vakit geçirmek isterler. Bu dönemdeki kız çocuklarının da davranışlarının hoş görülmesi ve yadırganmaması gerekir. Bunları dönemin özellikleridir ve geçicidir. Bu dönem atlatıldıktan sonra bu özellikler de geçecektir. Fakat çocukların bu döneme saplantılı kalmamaları önemlidir. Bunun için anne babaların tutumlarına dikkat etmeleri gerekir.

 • Gizil-Latent Dönem( 6-12 yaş aralığı)

Bu dönemdeki çocukların genel ilgi odağı oyunlardır. Çocuklar cinsel dürtülerine fazla odaklanmazlar. Ve cinsiyet daha arka planda kalır. Bu dönemde çocuklar sosyal becerilere ve oyunlara yönelirler. Bu dönemde aynı cinsten olan bireyler birbiriyle oyun oynar. Karşı cinsler genelde oyuna alınmazlar. Erkekler erkeklerle, kızlarda kızlarla oyun oynar. Bu dönemde önceki dönemde kazanılan yaşantılar pekiştirilir. Bu dönemdeki çocukların ilgisi fazladır. Çocuklar bu dönemde daha özerk olmak isterler. Kendilerine has davranırlar. Ve kendilerine has bir kimlik geliştirirler. Bu dönemin iyi şekilde atlatılamaması halinde çocuklarda aşağılık duygusu oluşabilir. Bu nedenle çocuklara bu dönemde başarabileceği görevler vermek önemlidir. Onlara başarma duygusunun kazandırılması gerekir. Yaptıkları işlerin sonunda başarıya ulaşmaları sağlanmalıdır.

 

 • Genital Dönem (12-18 yaş aralığı)

Bu dönemde cinsel gelişim ön plana çıkar. Bireylerin karşı cinsle ilişkileri başlar. Bu dönemde bireylerin ilgileri başka yönlere kaydığı için onlara bir şeyler öğretmek güçleşebilir. Bu dönemde onlara anlayışlı davranmalı ve onların gelişim özelliklerine karşı saygı duymalısınız. Önceki dönemlere saplantı geliştirildiyse bu dönemde halledilmeye çalışılır. Kişi kendini tanımaya ve kendine özgü kimlik geliştirmeye başlar. Kişinin bu dönemde saplantılarına çözüm bulması gerekir. Eğer çözüm bulamazsa kimlik kargaşası yaşamaya başlar.

 1. Sünnette Kullanılan Yeni Yöntemler

Teknolojik gelişmeler tıpta kullanılan aletlerinde ilerleme göstermesini sağlamaktadır. Günümüzde lazerle birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Uzmanlar lazerin sünnet operasyonunda da kullanımı yaygınlaştırmaya başlamışlardır. Lazerle sünnet günümüzde popüler hale gelmiştir. Anne ve babalar lazerli sünnet operasyonunu daha çok kansız ve yarasız bir işlem olduğu için tercih etmektedir. Lazerli sünnet İzmir hastanelerinde de başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Fakat sünnet İzmir hastanelerinde cerrahi yöntemlerle daha çok yapılmaktadır. Çünkü uzmanlar lazerli sünnet operasyonunun sakıncaları olabileceğini vurgulamaktadır. Lazerli sünnet yönteminde deri kesilmiyor fakat elektrikli bir havya ile sünnet derisi yakılıyor. Bu durumda ileride dokuların zarar görmesine neden olabilmektedir. Sünnet derisinin yakılarak alınmasından dolayı diğer sinir uçları da zarar görebiliyor. Lazeri sınırlarını belirlemek zor olduğundan uzmanlar eski yöntemin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Sünnet İzmir hastanelerinde eski yöntemlere göre yapılmaktadır. Anne babaların tercihine göre sünnet İzmir hastanelerinde lazerli olarak da yapılmaktadır. Sünnette kullanılan yöntemlerin fiyatlar üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Sünnet fiyatları 2015 yılında kullanılan lazerli yöntemler devreye girince biraz daha pahalı hale gelmiştir. Lazerli sünnet yöntemini kullanmak isteyen ailelerin maliyetleri biraz daha pahalı olabilmektedir. Sünnet operasyonun fiyatlarını belirleyen bir diğer husus ise hastanenin özellikleridir. Hastanedeki donanım sünnet fiyatlarını değiştirmektedir. Çocuklara uygulanacak olan özel uygulamalar her hastanede bulunmamaktadır.

 1. Sünnet Operasyonunun Faydaları Nelerdir?

Sünnet operasyonu ileride oluşabilecek bölgesel enfeksiyonları önlemektedir. Sünnet derisinin geriye çekilememesinden kaynaklanan sorunların çözümlenmesini sağlar. Cinsel ilişki ile geçen hastalıklardan korunmayı sağlar. Sünnet işleminin yapıldığı kişiler idrar yolu enfeksiyonlarından korunmuş olur. Penis başında ve rahim ağzında görülebilecek kanserleri büyük oranda önlenmesini sağlar. Sünnetin yararları hala araştırılmaya devam etmektedir. Uzmanlar sünnetin birçok yararı olduğunu söylemektedir. Ön plana çıkan yararları bunlardır.

İzmir Sünnet Merkezi

İzmir'de alanında uzman doktorlarla sünnet konusunda da faaliyet veren Özel Karataş Hastanesi yavrularınızı hijyenik şartlarda sünnet edilmesini sağlıyor.

Tıbbi Birimler

Yenilenen Hekim Kadrosu

* Gebeliğe Hazırlık Testleri * Gebelik Takibi * Gebelerde detaylı II. Düzey Ultrason Doppler İncelemesi * Gebelerde 4 boyutlu Ultrason * Gebelerde Uygulanan Testler ( İkili/ Üçlü/Dörtlü Test/ MSAFP )

Bebeğiniz Emin Ellerde

*Amniyosentez (Bebekten Sıvı Alınması) * Normal Doğum * Epidural İğne ile Ağrısız Normal Doğum * Sezeryan * Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi

Alanında Uzman Doktorlar

* Jinekolojik Muayene ve Ultrason * Jinekolojik Ameliyatlar * Servikal Smear Testi ( Rahim Ağzı Kanser Tarama Testi) * Hormon Tahlilleri

Son Teknoloji Sistemler

* Aile Planlaması Danışmanlığı * Spiral ( RİA) Takılması & Çıkarılması * İnfertilite (Kısırlık)Tedavisi * Menapoz Dönemi Tetkikleri ve Tedavisi

free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3 | instagram takipçi hilesi watch porn brazzers xhamster youporn HD porn porn fake taxi pornhub